herb Ujścia
PolskiNiemiecki

Środa 27 Sierpień 2014

Imieniny: Monika, Cezary, Józef

Wyszukiwarka
Urząd Miejski w Ujściu
włącznik
Ługi Ujskie

Kilka kilometrów za Piłą , tuż przed Ujściem, nad prawym brzegiem Noteci, leżą Ługi Ujskie. Okoliczne łąki już w XVI w. zmeliorowali sprowadzeni tu osadnicy holenderscy. Oni też w 1597 r. założyli wieś nazwaną później Olędrowem.

Ługi UjskiePoczątki wsi związane są z ziemiami przylegającymi do łąk, zwanymi Schulenbergiem. Porzucono je, po epidemii cholery, by przenieść się na obszary położone wyżej. Na dawnym miejscu pozostały dziś tylko dwa zabudowania oraz stary cmentarz. Więcej starych obiektów zachowało się na terenie dzisiejszej wsi, która od 1945 r. nazywa się Ługi Ujskie.

Szkolny kronikarz zanotował, że zaraz po wyzwoleniu, w częściowo opuszczonej miejscowości, naliczono 103 numery zabudowań. Istniały też dwa sklepy kolonialne, sklep rzeźnicki. Funkcjonował zbudowany w 1868 r., kościół ewangelicki z przylegającą doń drewnianą dzwonnicą z 1825 r., w dobrym stanie były także budynki szkolne, a także obiekty niemieckiej straży granicznej. Dość prędko, w centrum wsi, na miejscu niemieckiego pomnika, mieszkańcy ustawili krzyż.

Od maja 1945 r. rozpoczął się napływ polskich osiedleńców, którzy w porozumieniu z Urzędem Ziemskim w Trzciance, zajmowali gospodarstwa poniemieckie, a niekiedy byli dokwaterowywani do mieszkających tu jeszcze rodzin niemieckich i - co podkreśla kronikarz - wspólnie pracowali w polu.

W 1946 r. wysiedlono stąd jednak prawie wszystkich pozostałych Niemców. Przyspieszenie akcji nastąpiło - jak zaznaczono w kronice - z powodu dużej liczby pożarów we wsi, chociaż prowadzone w tej sprawie śledztwa nigdy nie przyniosły żadnych, konkretnych ustaleń.

Większość obecnych mieszkańców Ługów Ujskich wywodzi się z województw: łódzkiego, kieleckiego, zamojskiego oraz Kresów Wschodnich (z dzisiejszej Białorusi i Ukrainy); we wsi zamieszkała też garstka Litwinów oraz jedna rodzina niemiecka.

Świetlica20 sierpnia 1945 r. rozpoczęła działalność szkoła podstawowa. Ponieważ budynki szkolne były w tym czasie zajęte przez radziecką brygadę gospodarczą (złożoną głównie z cywilnej ludności ukraińskiej), szkołę umieszczono w budynkach b. parafii ewangelickiej, tzw. pastorówce. Edukację, w klasach I-IV, rozpoczęło 38 uczniów. Szkoła stała się też miejscem spotkań, zabaw oraz najróżniejszych kursów oświatowych. W 2000 roku w budynku po byłej szkole utworzono świetlice środowiskowo-wychowawczą.

Obecnie w Ługach Ujskich mieszkają 595 osoby. Bardzo długo we wsi nie wznoszono nowych budynków, panowało bowiem przekonanie o tymczasowości.

Pierwszy nowy dom zbudował Edward Tarnawski. Od tej pory postawiono 6 nowych budynków, a w wielu obiektach podjęto remonty. Miejscowością zaczęli interesować się także mieszkańcy pobliskiej Piły, znajdując tu wygodne miejsce do wypoczynku.

Ługi UjskieWiększość mieszkańców Ługów Ujskich nadal utrzymuje się z rolnictwa, chociaż na 61 gospodarstw tylko 12 ma powyżej 20 ha. Największe hodowle bydła mają: Piotr Hawrylczak oraz Jerzy Pakuła, który hoduje również trzodę chlewną.

Liczna grupa mieszkańców dojeżdża codziennie do pracy w Ujściu, Mirosławiu i Pile, a spora grupa dorabia sezonowo przy pracach leśnych oraz zbiorze runa leśnego.

Okoliczne lasy pełne są prawdziwków, kurek, podgrzybków.

Niewiele osób znajduje zatrudnienie na miejscu, w stacji CPN, hurtowni materiałów biurowych czy u miejscowych stolarzy specjalizujących się w produkcji i remoncie drewnianych palet dla Huty Szkła w Ujściu, a ostatnio również dla Henkla we Wrzącej.

We wsi czynne są dwa prywatne sklepy spożywczo-przemysłowe i bar piwny.

W byłej remizie strażackiej mieści się sala wiejska; OSP po 70 latach działalności - już nie ma. Tu odbywa się wiele zabaw, festynów, imprez sportowych.

BocianMiejscowy LZS, założony przez Tadeusza Krukowskiego i przez długie lata prowadzony przez Ulryka Janke, w 1993 r. świętował swoje 40-lecie.

Wieś bierze też udział w „Parafialnym Turnieju Wsi” organizowanym przez ks. Jasińskiego, proboszcza ze Stobna, opiekującego się wsią i miejscowym kościołem pw. Matki Boskiej Różańcowej. Właśnie trwa remont tej poewangelickiej świątyni.

Z miejscowych „sensacji” warto jeszcze odnotować, że na podwórku jednego z gospodarstw, wykopano niedawno kankę pełną niemieckich monet z 1914 r., a jednemu z miejscowych gospodarzy trafił się szczęśliwy los... Na loterii wygrał skodę.

Ługi Ujskie są także jednym z największych w Polsce skupisk bocianów. W samej Wsi jest 15 bocianich gniazd. I w tym także niektórzy upatrują nadzieję na przyszłość...

Sołtysem wsi od 2011 r. jest Cecylia Witczak.

Biblioteka Multimediów23344
 • Pliki video
  • 20-Lecie samorzadu Gminy Ujscie - Part 1 [pobrano: 93] [rozmiar: 46007 kB]
  • Gmina Ujście część 1/2 [pobrano: 83] [rozmiar: 36547 kB]
  • II Piknik Historyczny - Część 1 [pobrano: 87] [rozmiar: 47806 kB]
  • Natura 2000 - odcinek 2 Ujscie_część 1 [pobrano: 81] [rozmiar: 46883 kB]
  • Rejs statkiem po Noteci część 1 [pobrano: 82] [rozmiar: 45332 kB]
  • 600 lat Praw Miejskich Ujścia - Część 1 [pobrano: 52] [rozmiar: 66253 kB]
  • 600 lat Praw Miejskich Ujścia - Część 2 [pobrano: 56] [rozmiar: 68308 kB]
  • 600 lat Praw Miejskich Ujścia - Część 3 [pobrano: 54] [rozmiar: 67835 kB]
UrządMiejskiwUjściu

Urząd Miejski w Ujściu

Plac Wiosny Ludów 2

64-850 Ujście

+48 (67) 284 00 03

+48 (67) 284 00 13

fax:  (67) 284 01 51

e-mail: ujscie@ujscie.pl

e-urząd  
Urządjestczynny

od poniedziałku do piątku: 7:30 -15:30

Newsletter